Професии Tag

Ковачество

Зараждането на занаята в дълбока древност, е обуславено от необходимостта от изделия за бита и полето....